Accreditatie van VLG

 

VLG is een veterinair laboratorium, geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie als testlaboratorium L380. Tegen de volgende scope:

Scope van VLG op de site van de RvA

Accreditatie certificaat:

Accreditatie certificaat Engels

Accreditatie certificaat Nederlands